Indlæg med Allan Thomsen

Boligafgift i andelsboligforeninger skal mellem medlemmerne indbyrdes fordeles indenfor lighedsgrundsætningen, som gælder efter dansk rets almindelige regler. En dugfrisk afgørelse fra Østre Landsret illustrerer nogle af disse problemer. Dommen kan læses her.

Læs mere

Nu har ministeren for By-, Bolig- og Landdistrikter fremsat forslag til ændring af Andelsboligloven, som har været ventet med spænding.

Læs mere

"Swapaftaler" er nærmest blevet synonyme med, at der er noget rivende galt. Det behøves der ikke at være, men "swapaftale" er et signal om at udvise ekstra agtpågivenhed.

Læs mere

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×