ANDELSBOLIGLOVEN BLIVER ÆNDRET INDEN SOMMER

Af Allan Thomsen 03-03-2013

Ministeren for By-, bolig og landdistrikter er som forventet på vej med et lovforslag til ændring af Andelsboligloven.

Et udkast til lovændring har netop været i høring og heraf kan ses, at ministeren satser på 2 ændringer.

1. Indførelse af en karensperiode vedrørende værdiansættelsen af andelene

2. Udvidelse af oplysningspligten ved salg af de enkelte andele

Jeg vil her på bloggen følge lovforslagets behandling og kommentere på de forventede virkninger både i relation til stiftelse af nye foreninger og for så vidt angår den udvidede oplysningspligt ved salg af de enkelte andelsboliger.

I udkastet til forslaget lægger ministeren op til, at karensreglerne skal gælde andelsboligforeninger, som stiftes efter den 1. juli 2013 medens den udvidede oplysningspligt træder i kraft den 1. januar 2014, således at regnskaber for andelsboligforeninger, der aflægges efter denne dag, skal indeholde en række centrale tal, som i højere grad vil gøre det muligt for køberen at vurdere, hvordan økonomien er i den konkrete andelsboligforening.

Tags:

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×