Indlæg med boligafgift

Boligafgift i andelsboligforeninger skal mellem medlemmerne indbyrdes fordeles indenfor lighedsgrundsætningen, som gælder efter dansk rets almindelige regler. En dugfrisk afgørelse fra Østre Landsret illustrerer nogle af disse problemer. Dommen kan læses her.

Læs mere

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×