Fremleje af andelsboliger

Af Allan Thomsen 22-03-2013

Fremleje af andelsboliger giver anledning til flere overvejelser.

Om muligheden for i det hele taget af fremleje andelsboligen se under Q&A.

Et andet spørgsmål er hvilken leje, man kan opkræve. Fastsættelse af lovlig leje i forbindelse med fremleje af en andelsbolig er ganske kompliceret.

Ved ændring af lejelovgivningen, som træder i kraft 1. april 2013, er der åbnet mulighed for, at man kan få forhåndsgodkendt huslejen i Huslejenævnet. Det har ikke tidligere været muligt.

Forhåndsgodkendelse indebærer, at både andelshaver og fremlejetager får sikkerhed for, at den aftalte leje er i overensstemmelse med lovgivningen. Andelshaveren risikerer således ikke at disponere ud fra forkerte forudsætninger om, hvilken leje man er berettiget til.

Forhåndsgodkendelse er imidlertid også forbundet med nogle problemer.

For det første koster en forhåndsgodkendelse kr. 3.500,00, som skal betales i forbindelse med, at man anmoder nævnet om en forhåndsgodkendelse.

For det andet vil sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet formentlig være et problem. Man har forudsat, at forhåndsgodkendelsen skal ske indenfor 2 måneder, men selvom denne sagsbehandlingstid holder stik, vil den i mange tilfælde være for lang.

For det tredje – og det er måske det værste – kan man forestille sig, at Huslejenævnene vil skønne relativt konservativt, hvilket kan indebære, at lejen sættes lavere end en leje, som ikke vil kunne anfægtes. Det gælder i alle tilfælde i de situationer, hvor lejen skal fastsættes svarende til ”det lejedes værdi”. Hvis lejen er fastsat i forhold til det lejedes værdi, kan den kun kræves nedsat, hvis den aftalte leje overstiger det lejedes værdi med 10-15%. Det betyder med andre ord, at hvis det lejedes værdi svarer til kr. 5.000,00 pr. måned, vil en aftalt leje på kr. 5.500,00 ikke kunne kræves nedsat. Hvis man har fået lejen forhåndsgodkendt, kan man selvfølgelig ikke sætte den højere end godkendt.

Af de nævnte grunde kan det anbefales at benytte ekstern ekspertise, hvis man ønsker sikkerhed for en korrekt fastsat leje, hvilket formentlig kan ske til samme pris og væsentlig hurtigere end en godkendelse fra Huslejenævnet.

Hvis man vælger ekstern bistand, vil jeg anbefale, at man vælger en advokat med ekspertise i boligudlejning til at stille den korrekte leje og udarbejdelse af lejekontrakt.

Tags:

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×