FORDELING AF BOLIGAFGIFT OG ANDEL I ANDELSBOLIGFORENINGENS FORMUE

Af Allan Thomsen 05-12-2016

Vi får stadig mange henvendelser om, hvordan boligafgiften bør være fordelt mellem andelshaverne og engang imellem i samme anledning om de enkeltes andele i foreningens formue. Vi tror, at pligten til at udarbejde nøgletalsskemaer har skabt en synlighed omkring fordelingen, som måske ikke har været til stede tidligere i de enkelte andelsboligforeninger. Hvis man ikke synes fordelingen er ”retfærdig”, er det selvfølgelig vigtigt at vide hvilke muligheder, der er for at ændre på den gældende fordeling. En ny landsretsafgørelse peger på en række af de faktorer, som vil indgå i domstolenes overvejelser i den forbindelse. Læs dommen nedenfor.

Læs mere

Grønttorvet – Nye andelsboliger

Af Allan Thomsen 26-10-2016

I Københavns nye udviklingsområde planlægger FB Gruppen at opføre nybyggede andelsboliger med kommunegaranteret finansiering - de første i København i 10 år.

Læs mere

EJENDOMSSKAT

Af Allan Thomsen 14-10-2016

Ejendomsskatter og beregninger af, hvad der skal pålignes en ejendom, er et kompliceret system. Der er adskillige faktorer, der indgår og som politikerne kan vælge at stille på, når skattesystemet skal justeres.

Læs mere

Fremleje – midlertidigt fravær (Landsretsdom)

Af Allan Thomsen 22-09-2016

I de fleste andelsboligforeninger har andelshaveren ret til at fremleje lejligheden. Langt de fleste foreninger begrænser retten til fremleje – ofte med henvisning til lejelovens regler eller ved at lejelovens regler er direkte indarbejdet i vedtægten

Læs mere

Viser side 3 af 13

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×