Andelsboligforening

Juridisk er der ikke nogen definition af en andelsboligforening.

Normalt vil en andelsboligforening være ejer eller udøve en ejers ret over ejendommen.

Medlemmerne af andelsboligforeningen har brugsret (ikke direkte ejendomsret) til boligen og kan pantsætte (belåne) andelen. Medlemmerne har i øvrigt andel i foreningens formue (andelsværdi – se denne) og kan overdrage andelen, sædvanligvis efter nærmere i vedtægten fastsatte regler.

Foreningen og driften af foreningens ejendom styres via generalforsamlingen (se denne), som udstikker de store linier. Bestyrelsen (se denne) udfører generalforsamlingens beslutninger i samarbejde med administrator (se denne).

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×