Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen kan som udgangspunkt træffe beslutninger om alt, men er alligevel underlagt en række begrænsninger.

For det første skal beslutningen træffes i overensstemmelse med andelsboligforeningens vedtægter, hvilket efter omstændighederne kan indebære, at det er nødvendigt at foretage vedtægtsændringer, som sædvanligvis kræver et kvalificeret flertal.

For det andet gælder der en række almindelige foreningsretlige regler, som sætter begrænsninger. F.eks. gælder der regler om mindretalsbeskyttelse, som kan medføre, at selv med det mest kvalificerede flertal, kan man ikke ”tryne” et mindretal.

Generalforsamlingen kan heller ikke beslutte, at fratage medlemmer såkaldte velerhvervede rettigheder.

Normalt vælger generalforsamlingen administrator og revisor, men kompetencen kan ved konkret beslutning eller mere generelt delegeres til bestyrelsen.

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×