Udbud

Det kan ske på mange forskellige måder, at man bliver opmærksom på, at ejendommen, hvor man bor til leje, er sat til salg.

Hvis ejendommen er omfattet af lejelovens regler om tilbudspligt (se Køb af ejendom ved tilbudspligt), kan man principielt afvente, at ejendommen rent faktisk bliver solgt, idet man jo herefter har krav på at få ejendommen tilbudt på samme vilkår, som den er solgt til trediemand.

Det kan dog anbefales, at træffe forberedelser ved f.eks. at danne en beboergruppe, som kan kontakte en advokat, ejendomsmægleren som står for salget m.v. med henblik på at søge så mange informationer som muligt, ligesom det ikke på forhånd kan udelukkes, at der kan være basis for at optage en konstruktiv forhandling med ejeren af ejendommen.

Man skal i den forbindelse notere sig, at det er markedskonformt , at man ikke betaler for rådgivning med mindre, der rent faktisk stiftes en andelsboligforening, som erhverver ejendommen. Der er således ingen grund til ikke at søge rådgivning på et tidligt tidspunkt i forløbet.

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×