Tilbudspligt

Reglerne om tilbudspligt findes i lejelovens kapitel 16.

Salg af beboelsesejendomme udløser i en lang række tilfælde pligt til at tilbyde ejendommen til lejerne på samme vilkår, som der dokumenteret kan opnås ved salg til trediemand.

Omfattet af tilbudspligt er rene beboelsesejendomme med mindst 6 beboelseslejligheder. I blandede ejendomme, d.v.s. ejendomme hvor der også udlejes til andet end beboelsesformål, er kravet, at der er mindst 13 beboelseslejligheder i ejendommen.

Hvis ejendommen ejes af et selskab (aktieselskab eller anpartsselskab) udløses der tilbudspligt, hvis der sælges aktier eller anparter med en bestemmende indflydelse i selskabet.

Dokumentationen for salget af ejendommen og de aftalte vilkår sker typisk ved en kopi af den underskrevne købsaftale, men herudover har lejerne krav på alle oplysninger vedrørende ejendommen, som blot må antages at have betydning ved vurderingen af tilbuddet.

Når lejerne har modtaget tilbuddet med alt det relevante materiale, skal de have en frist på mindst 10 uger, hvor man dog ser bort fra juli måned til accept af tilbuddet. Selvom 10 uger umiddelbart lyder som god tid, må det anbefales, at undersøge mulighederne hurtigst muligt, idet erfaringen viser, at navnlig fremskaffelse af finansiering kan tage tid.

Tilbuddet skal gives til alle lejere af beboelseslejligheder. Erhvervslejere har ikke krav på at komme med i en eventuel andelsboligforening.

De lejere, som ikke indtræder i andelsboligforeningen, fortsætter blot som almindelige lejere.

Reglerne om tilbudspligt er en stor fordel for lejerne, idet pris og vilkår dermed er fastsat efter forhandling mellem køber og sælger. Det ses dog, at der er købere, som betale en for høj pris for en ejendom. Det er som følge heraf altid anbefalelsesværdigt at forholde sig kritisk til tilbud om køb. I praksis er der dog også set eksempler på, at ejendomme er udbudt til en fornuftig pris, men at udbudsprocessen har fremskaffet flere interesserede købere, som har medført, at den endelige tilbudspris til lejerne er blevet højere end den oprindelige udbudspris.

I henhold til loven skal mindst 60% af beboelseslejerne indmelde sig i andelsboligforeningen, for at denne har krav på at erhverve ejendommen. I det praktiske liv vil finansieringen af købet sædvanligvis kræve mindst 65%-70% deltagelse.

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×