Forsikring

Det er selvsagt vigtigt at andelsboligforeningens ejendom kan forsikres i et sædvanligt omfang uden nævneværdige forbehold.

Selvom ejendommen kan forsikres uden forbehold, bør ejendommen i forbindelse med stiftelse tillige gennemgås af en tekniker, som kan vurdere, dels om der er forhold på ejendommen, som bør afhjælpes straks og dels kan vurdere hvilke udgifter, som andelsboligforeningen kan forvente i de næste 5-10 år.

Forsikringen dækker alene uventede skader på ejendommen og er således ikke er forsikring, som dækker den almindelige løbende vedligeholdelse af ejendommen.

Hvis andelsboligforeningen ikke har en professionel administrator, bør andelsboligforeningens forsikring tillige dække bestyrelsesansvar (se bestyrelse og ansvar).

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×