AB FREDENSGÅRDEN – NÅR TIDEN ER KNAP

Af Marina Andersen 03-01-2013

Som varslet i forrige blog vil jeg fortælle om, hvad tid betyder i forbindelse med en andelsboligstiftelse. Lejeloven siger i korte træk, at når en udlejningsejendom overdrages til ny ejer, da skal lejerne tilbydes ejendommen som andelsboligforening på samme vilkår som ejendommen i øvrigt er solgt på og lejerne får i den forbindelse en række oplysninger om ejendommen. Når man som lejere får dette tilbud har man 10 uger til at acceptere buddet. Ellers overdrages ejendommen til den køber, som sælger har solgt til

10 uger var ikke tilstrækkelig tid for AB Fredensgården.

De lejere, der var interesseret i at stifte AB Fredensgården kom for det første ikke i gang straks.

Et brev fra ejeren af ejendommen, om at ejendommen er overdraget og at lejerne er berettiget til at overtage ejendommen som andelsboligforening sætter mange tanker i gang og ikke nødvendigvis de samme tanker hos alle lejere.

De nye muligheder bliver drøftet og skaber uro blandt beboerne, ikke mindst i en tid, hvor medierne er fulde at historier om dårlige andelsboligstiftelser baseret på urealistiske budgetter og forkerte forudsætninger. Og hvor banker og rådgivere får på puklen for de ting, der gik galt da ejendomsmarkedet for nogle år siden kørte på sit højeste.

Der er ikke noget usædvanligt ved, at der går tid inden man som beboere får samlet en gruppe, der har mulighed for og ønsker at forsøge en andelsboligstiftelse. Vigtig tid går tabt i den periode.

Vi kan kun råde til hurtigt at få etableret kontakt til en advokat med forstand på og erfaring med stiftelse af andelsboligforeninger. Nielsen & Thomsen tilhører denne gruppe advokater – og har gjort det i mange år.

Advokaten kan hurtigt etablere et overblik, indhente de nødvendige papirer og lave en slagplan for, hvad der skal ske.

Noget af det første vi gjorde med AB Fredensgården var at besigtige og selv gennemgå ejendommen sammen med Joey Miller, ejendommens beboerrepræsentant.  Joey Miller havde boet i ejendommen i en længere årrække og var en god kilde til information.

Derefter indhentede vi en udførlig vurderingsrapport på ejendommen. Min næste blog går nærmere ind i, hvorfor en vurderingsrapport er vigtig, og hvad man skal være opmærksom på i den forbindelse.

Advokatens arbejde i dette stade går i store træk ud på at søge den bedst mulige finansiering for foreningen. Det kræver et realistisk og understøttet overslag over både omkostningerne ved erhvervelsen og ved den løbende drift. Først derefter kan bank og kreditforening gå i gang med deres beregninger, hvilket let kan tage 2-3 uger, både fordi der skal regnes på det og fordi finansieringen skal godkendes i flere led i banken/kreditforeningen.

En anden øvelse består i at få drejebogen på plads – hvem vil deltage i initiativgruppen, hvornår kan vi holde beboermøde, hvornår kan vi holde stiftende generalforsamling, hvornår skal egenbetalingen være på plads og meget mere, der kræver koordinering af mange personers kalendere, også i aften- og weekendtimerne.

I forsøget på at stifte AB Fredensgården brugte vi meget tid på at søge finansiering af ejendommen. Først efter stiftende generalforsamling og efter dialog med i alt fire banker og kreditforeninger fik vi accept af finansiering til foreningen. På det tidspunkt var der 5 hverdage til acceptfristen i forhold til sælger af ejendommen.

Om vi kunne have stablet tilstrækkelig tilslutning sammen til at stifte foreningen hvis vi havde haft mere tid ved vi ikke. Pointen med denne blog er derfor alene at understrege, at hvis man ønsker at stifte en andelsboligforening, eller hvis man bare gerne vil kende de betingelser, det kan ske under og derefter beslutte sig, da er der ingen tid at spilde.

Tags:

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×