Omkostninger

Der er en række omkostninger forbundet med stiftelse af en andelsboligforening og køb af ejendommen.

Det er markedskonformt at tilbyde rådgivning på basis af no cure no pay. Det vil sige, at stiftes der ikke en andelsboligforening og gennemføres købet af ejendomme ikke, er der ingen omkostninger.

Principielt finder vi det forkert, idet rådgiver dermed alt andet lige får en egen interesse i at andelsbolig-foreningen stiftes og købet gennemføres. Der er efter vores opfattelse ingen tvivl om, at det i nogle tilfælde har medført stiftelse af andelsboligforeninger og gennemførelse af køb, hvor det rigtige råd havde været at undlade køb. Det er som følge heraf overordentligt vigtigt, at man har tillid til, at rådgiveren rent faktisk vil fraråde køb, hvis det er det rigtige råd.

Omkostningerne består normalt af følgende udgifter:

  • Tinglysningsafgift til skøde (0,6% af købesummen)
  • Tinglysningsafgift på pantebreve, både til realkredit og bank (1,5% af det lånte beløb)
  • Hertil kommer en fast afgift på kr. 1.400 pr. dokument, der tinglyses
  • Omkostninger til rådgiver i form af advokat, tekniker til gennemgang af ejendommen og revisor til udarbejdelse af åbningsbalance

Udgifterne til rådgiverne varierer efter opgavens kompleksitet. Det er derfor ikke muligt at opstille faste parametre for rådgivningshonoraret. Vi kan selvsagt altid give en fast pris, når vi har haft lejlighed til at gennemgå dokumenterne vedrørende ejendommen. (Se tillige pris på rådgivning)

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×