Ombygning efter stiftelse af andelsboligforening ( A/B )

Andelshavere har i meget vidt omfang ret til at ombygge deres egen andel. I stort set alle andelsbolig-foreninger foreskrives det, at man skal søge bestyrelsen om tilladelse inden ombygningen iværksættes. Bestyrelsen har ikke diskretionær ret til at nægte ombygning. Ombygning kan kun nægtes, hvis det er sagligt begrundet. Eksempelvis kan en ombygning medføre overbelastning af ejendommens forsynings- og afløbsledninger, hvorfor en ombygning må afvente, at foreningen som sådan udskifter forsynings- og afløbsledninger.

Værdien af ombygningen, som kan tillægges andelen i foreningens formue ved salg, kan maksimalt opgøres til anskaffelsessummen. I anskaffelsessummen kan indregnes værdien af eget arbejde, hvis det i øvrigt er udført håndværksmæssigt forsvarligt.

Værdien afskrives over en årrække, som svarer til aktivets skønsmæssige levetid. ABF håndbogen indeholder normale afskrivningsperioder for stort set alle de ombygningsarbejder, man kan tænke på i en beboelseslejlighed.

Ved salg af lejligheden er det sædvanligt, at andelshaveren opgør værdien af forbedringer, som herefter kontrolleres og godkendes af bestyrelsen. I mange andelsboligforeninger anbefaler man at benytte profes-sionel bistand til værdiansættelsen af forbedringer.

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×