Forældrekøb

De fleste andelsboligforeningsvedtægter foreskriver, at andelen kan benyttes af andelshaveren. Konkret at andelsboliger skal bebos af andelshaveren. Ligeledes indeholder de fleste vedtægter begrænsninger i mulighederne for at fremleje.

Hvis foreningen ønsker at forældrekøb skal være en mulighed, kræver det tilpasning af standardvedtægten, både for så vidt angår hvem der kan være andelshavere samt i hvilke særlige situationer en udvidet fremlejeret tillades.

(Se tillige – omvendt forældrekøb).

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×