Dirigent

Til at lede generalforsamlinger vælges stort set altid en dirigent.

Dirigentens opgaver er mange. Dirigenten skal sikre, at alle synspunkter bliver hørt, om nødvendigt formulere afstemningstemaer samt på enhver måde sikre, at generalforsamlingen alene træffer lovlige beslutninger.

Af hensyn til generalforsamlingens afvikling, tillægges dirigenten kompetence til at træffe en lang række beslutninger undervejs som f.eks., hvorvidt et forslag kan behandles på generalforsamlingen og hvorvidt generalforsamlingen er kompetent til at træffe beslutning.

Dirigenten leder alle afstemninger og skal sikre, at forsamlingens beslutning kan dokumenteres.

Til afviklingen af vanskelige og/eller store generalforsamlinger kan det anbefales at engagere en professionel uafhængig dirigent.

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×