Andelshaverens hæftelse

I modsætning til ejerboliger, hvor man hæfter direkte og personligt med hele sin formue, er udgangspunktet for andelsboliger, at man alene hæfter med sit indskud overfor andelsboligforeningens kreditorer. Det vil typisk sige realkreditinstitutter og banker.

Normalt er indskuddet det beløb, som blev betalt kontant ved foreningens stiftelse.

Efter finanskrisen, som også ramte andelsboligmarkedet, er det ikke usædvanligt, at banker og realkreditinstitutter kræver, at medlemmerne hæfter for en nærmere angivet del af finansieringen i forbindelse med købet af ejendommen. Det er selvsagt ultravigtigt at vide, hvor meget den enkelte andelshaver hæfter for.

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×