Valuarvurderinger af A/B-ejendomme

Der skrives for tiden meget om, hvordan man i fremtiden skal bruge valuarvurderinger i forbindelse med fastsættelse af en andelsboligforenings ejendom. Der er endda fra den nuværende regerings side kommet forslag om at indskrænke anvendelsen af valuarvurderinger.

Vi har lige siden, der blev åbnet for valuarvurderinger af boligejendomme tilhørende andelsboligforeninger udført flere hundrede valuarvurderinger til brug ved fastsættelsen af værdien i foreningens regnskab.

Vi har altid fulgt lovens bogstav om at vurdere den enkelte ejendom til ejendommens værdi som en almindelig bolig-udlejningsejendom med de lovregler, der gælder for denne type af ejendomme.

Det er klart, at der i perioder kan være store svingninger i værdien på den enkelte ejendom, hvilket også gælder for alle andre typer af ejendomme, herunder villaer og ejerlejligheder, men i perioder som disse, skal man som valuar naturligvis være ekstra opmærksom og omhyggelig ved udarbejdelsen af vurderingen. Dette betyder, at valuarens kompetencer skal omfatte et solidt kendskab til omsætning af lignende ejendomme.

Som bekendt er det også muligt at anvende den offentlige ejendomsværdi til brug ved regnskabet i foreningen. Det er dog vor erfaring, at den offentlige ejendomsværdi i næsten alle tilfælde ikke er lig med markedsværdien for ejendommen.

For ikke at ”narre” både nuværende andelsboligejere og fremtidige andelsboligejere mener vi, at den mest retfærdige måde at opgøre ejendommens værdi på, er ved at få foretaget en valuarvurdering af en valuar fra et anerkendt erhvervsmæglerfirma, som har ekspertisen i at vurdere boligudlejningsejendomme.

Foreslåede nye lovregler om at vise kommende købere af andelslejligheder den ”sande” værdi af andelsboligforeningens ejendom vil bestemt gøre markedet for andelsboliger mere gennemsigtigt og troværdigt, og for at dette skal kunne lade sig gøre, må ordentlige og retvisende valuarvurderinger være et ”must”.


Med venlig hilsen 

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Jørgen Jørgensen
Direktør, HD, MRICS
jjo@edc.dk

 

Tags:

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×