STORE STIGNINGER!

Af Allan Thomsen 07-07-2017

Politiken og Berlingske Tidende har de sidste dage bragt artikler om store stigninger på andelsboliger. Artiklerne er baseret på den samme kilde, der angives som værende uafhængig, men hvilke oplysninger som nærmere er indgået i analysen er ikke oplyst.

Hvilket materialet som er analyseret henstår uoplyst. Det angivne eksempel foreningen A/B Falsterborg på Frederiksberg, som på 5 år er gået fra en kvadratmeter pris på 9.800 kr. til 25.400 kr., kunne ligeså godt have givet anledning til følgende overskrift.

ANDELSBOLIGER KOSTER STADIG DET HALVE AF TILSVARENDE EJERLEJLIGHEDER!!

Journalister glemmer hurtigt. For 5 år siden var vi dårligt kommet ud af finanskrisen, og der var flere avisoverskrifter om usælgelige andelsboliger end det modsatte. Der er som følge heraf ikke noget unaturligt i, at mange andelsboligforeninger har være tilbageholdende med at bruge omkostninger på valuarvurderinger, hvis andelene i forvejen var vanskelige at omsætte.

I dag er markedet anderledes, og derfor er det naturligt for andelsboligforeningerne at benytte valuarvurderinger ikke mindst under hensyn til, at det offentlige vurderingssystem p.t. er ude af funktion.

For os at se er der intet mærkeligt i, at markedet er stigende.

Det egentlige problem med valuarvurderinger er den manglende konsistens. Tilbagevendende eksemplar på meget forskellige valuarvurderinger af samme ejendom på samme tidspunkt klæder ikke valuarerne.

Man kunne i den forbindelse operere med en eller flere af følgende muligheder:

1. Krav om, at en valuarvurdering skal foretages af to valuarer, som indbyrdes er uafhængige.

2. Valuarteamet kan højest udføre to vurderinger i træk af samme ejendom. Herefter skal der indsættes et nyt team.

3. De seneste tre valuarvurderinger skal udleveres ved salg af andelsboligen.

4. Krav om tilbagebetaling af overpris baseret på en valuarvurdering kan rettes mod valuaren og/eller andelsboligforeningen (ikke mod sælger).

Relative enkelte indgreb som vil afhjælpe et problem, som andelsboligsektoren ikke kan leve med.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har fornuftigt sagt, at han afventer det arbejde, som der foregår i Dansk Ejendomsmæglerforening med henblik på at stramme reglerne for valuarvurderinger.

 

København, den 7. juli 2017

Allan Thomsen

 

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×