PRESSEN MISFORSTÅR DELVIS HØJESTERETSDOM AF 19.SEPTEMBER 2017 VEDRØRENDE KLOSTERGAARDEN

Af Allan Thomsen 20-09-2017

Referaterne i Pressen af Højesterets dom i sagen vedrørende Klostergaarden beror delvist på en misforståelse. Med dommen har Højesteret taget stilling til to spørgsmål: 1. Hvornår ændrer andelshaverne status til lejere 2. Hvilken boligafgift er konkursboet berettiget til at opkræve

Ad spørgsmål 1

Til det første spørgsmål svarer Højesteret på linje med landsretten og skifteretten, at selve afsigelsen af konkursdekretet ikke medfører en statusændring.

Statusændring fra andelshaver til lejer sker med andre ord først, når ejendommen overdrages til en ny ejer. Om dette tidspunkt er aftaletidspunktet, overtagelsesdagen eller tidspunktet for tinglysning af skøde, har Højesteret ikke taget stilling til.


Ad spørgsmål 2

Heraf følger pr. automatik svaret på spørgsmål 2, at da der stadig er tale om andelshavere (i en konkursramt andelsboligforening) er der ikke noget grundlag for at nedsætte den vedtagne boligafgift.

Heraf følger, at der stadig ikke er taget stilling til, hvilken husleje de tidligere andelshavere er forpligtet til at betale til den nye ejer af ejendommen. I skrivende stund er dette spørgsmål indbragt for domstolene, hvor sagen formentlig vil blive behandlet ved Østre Landsret en gang i løbet af 2018.


Læs hele Højesterets dom her

 


København, den 19. september 2017

 

Allan Thomsen

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×