KØBER AF ANDEL HANG PÅ LÅN

Af Allan Thomsen 22-10-2014

Både byretten og landsretten fastslår kort og kontant, at en andelshaver ved sit køb er indtrådt i forpligtelsen overfor andelsboligforeningen og som følge heraf skal betale kr. 150.000 til indfrielse af et kortfristet lån.

Køber købte en andelsbolig til kr. 450.000, hvilket var ca. kr. 200.000 under maksimalprisen.

Hun havde ingen rådgiver og sælger var ikke bistået af ejendomsmægler.

Alle lovpligtige oplysninger var fremsendt til købers bank. Bl.a. havde banken modtaget andelsboligforeningens seneste regnskab. Af regnskabet fremgik, at der på andelen hæftede et nedsparingslån med kort løbetid, som skulle indfries. Banken ydede lån til køb af andelen.

Af aftalen mellem køber og sælger fremgik følgende:

    ”Køber overtager andelen med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den har
      tilhørt sælger.”

hvilket er helt sædvanligt.

Kort tid efter bad andelsboligforeningen køber om at indfri sin del af det kortfristede lån svarende til ca. kr. 150.000. Da køber ikke mente sig forpligtet overfor andelsboligforeningen, anlagde andelsboligforeningen sag.

Både byretten og landsretten fastslår kort og kontant, at andelshaveren ved sit køb er indtrådt i forpligtelsen overfor andelsboligforeningen og som følge heraf skal betale.

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×